Mēs MAGMA saime, esam par mieru, tādēļ esam domās un darbos ar mūsu brāļiem un māsām Ukrainā!